Een goed begin is … veel werk

Een goed begin is … veel werk

Introductie Elke leraar wil graag aan de slag met een klas waar de werksfeer in het lokaal goed en veilig is. Leerlingen kunnen dan tot leren komen en zich ontwikkelen binnen hun mogelijkheden, terwijl jij als leraar je vooral kunt richten op het inhoudelijke aspect...

Een relatieparadox in het onderwijs

Een relatieparadox in het onderwijs

“Zonder relatie geen prestatie”. Het is een vaak gehoord advies op lerarenopleidingen. In dit artikel wordt dit relatie-advies onder de loep genomen. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld?

“Maar we hebben zorgplicht!”

“Maar we hebben zorgplicht!”

Een ongemakkelijk spanningsveld ‘Maar we hebben zorgplicht!’ Deze uitspraak herkennen veel mensen die in en rondom het onderwijs werken vast wel. Wij horen deze uitspraak ook geregeld tijdens ons werk in groeps- en teamdynamiek, bijvoorbeeld wanneer interventies...

Het mag meer ons zijn

Het mag meer ons zijn

‘Ik hoef niet naast hem te zitten van mijn ouders’, ‘wat is hier het nut van?’, ‘ik bepaal zelf wel wat goed voor me is’, ‘ik heb geen zin dus ik doe het niet’, ‘ik luister wel, maar ik houd mijn oortjes in’, ‘het is maar een prank hoor’, ‘eigen schuld en had je maar...

Een goed begin is … veel werk

Een goed begin is … veel werk

Introductie Elke leraar wil graag aan de slag met een klas waar de werksfeer in het lokaal goed en veilig is. Leerlingen kunnen dan tot leren komen en zich ontwikkelen binnen hun mogelijkheden, terwijl jij als leraar je vooral kunt richten op het inhoudelijke aspect...

Samenvatting van het boek ‘Ik in de Wij’

Samenvatting van het boek ‘Ik in de Wij’

Wat is Groepsdynamisch werken? Groepsdynamisch werken streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat en richt zich met name op de rol van de leraar1, de interactie met de klas en de interactie tussen de leerlingen...

Bruno Oldeboom

Bruno Oldeboom

Trainer, spreker, ontwikkelaar
Specialist: vo | hbo | wo

bruno@burowijzicht.nl
06-13606846 (bij voorkeur mailen)
LinkedIn