“Zonder relatie geen prestatie”. Het is een vaak gehoord advies op lerarenopleidingen. In dit artikel wordt dit relatie-advies onder de loep genomen. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld?

Lees meer