Opleiding didactiek – expert

Ben jij een inspirerend voorbeeld voor collega’s?

Tijdens de expertopleiding didactiek leer je werken aan lessenreeksen. Ook staan we stil bij methodische & didactische volgorde-problematiek (microniveau).

In de tweede plaats staan we stil bij curriculumontwikkeling en -ontwerp (mesoniveau). Dat betekent dat je leert werken aan vakoverstijgende opdrachten en generieke doelen. Daarmee richt deze opleiding zich op micro- en mesoniveau van het curriculum. I

Opleidingsdidactische principes

In de derde plaats maak je kennis met opleidingsdidactische principes. Als je vaker een inspirerend voorbeeld voor collega’s kan zijn, dan neem je langzaam de rol van lerarenopleider/schoolopleider op je. Het professionaliseren van leraren vraagt namelijk om een teach-what-you-preach didactiek. Je wordt gevoed met wetenschappelijke bronnen, ontwerpt lessen en praat veel met collega’s over je ervaringen.

Informatie & Prijzen

Tijd: 6 dagdelen
Deelnemers: 6 – 16 personen
Opleider: Bruno Oldeboom
Kosten: € 895,- (BTW vrij i.v.m. registratie CRKBO)

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u en/of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

4 + 11 =

Share This