Een relatieparadox in het onderwijs

Een relatieparadox in het onderwijs

Door Oldeboom, B. Dokman, I. en Van Beusekom, R. (2020) “Zonder relatie geen prestatie”. Het is een vaak gehoord advies. Investeer in de relatie met leerlingen en daarmee werkt een leraar* aan een uitdagend en veilig leef- en leerklimaat. Op lerarenopleidingen krijgen...